Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою японської філології:

  Курс Дисципліна Кредитів ЄКТС Годин
1. I Японська мова 26 780
2. I Практична фонетика японської мови 4 120
3. І Вступ до японської філології 3 90
4. I Ієрогліфіка 4 120
5. II Японська мова 21 630
6. ІІ Історія японської літератури 4 120
7. II Лінгвокраїнознавство Японії 2 60
8. II Основи теорії і практики перекладу з японської мови 3 90
9. ІІІ Японська мова 25 750
10. ІІІ Історія японської літератури 4 120
11. ІІІ Лексикологія японської мови 3 90
12. ІІІ Історія японської мови 3 90
13. ІІІ Практичний курс перекладу (японська і українська мови) 8 240
14. IV Японська мова (Переклад) 14 420
15. IV Японська мова (Мова і література) 18 540
16. IV Стилістика японської мови (Переклад, Мова і література) 3 90
17. IV Практичний курс перекладу (японська і українська мови) (Переклад) 8 240
18. IV Усний двосторонній переклад (японська і українська мови) (Переклад) 4 120
19. IV Лінгвокраїнознавство Японії (Переклад) 2 60
20. IV Теоретична фонетика японської мови (Мова і література) 3 90
21. IV Історія японської літератури (Мова і література) 2 60
22. V Теорія і практика перекладу з японської мови (Переклад) 18 540
23. V Переклад економічних і юридичних текстів з японської мови / Переклад художньої літератури з японської мови (Переклад) 6 180
24. V Переклад науково-технічних текстів з японської мови / Переклад поетичних текстів з японської мови (Переклад) 6 180
25. V Культура усного і писемного мовлення японською мовою (Мова і література) 15 450
26. V Японська література новітньої доби (Мова і література) 3 90
27. V Мовознавчі тексти японською мовою: основи аналізу / Літературознавчі тексти японською мовою: основи аналізу (Мова і література) 3 90
28. V Теорія синтаксису японської мови / Лінгвістичні особливості текстів різних функціональних стилів японською мовою (Мова і література) 3 90
29. V Теорія і практика перекладу з японської мови / Основи наукового письма японською мовою (Мова і література) 3 90