Програми іспитів та вимоги до написання робіт

Перший (бакалаврський) рівень

Програма атестаційного іспиту з японської мови
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Програма атестаційного іспиту з першої іноземної мови
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Мова і література (японська)

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи з японської філології
для здобувачів вищої освіти мза освітньо-професійною програмою Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи з японської філології
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Програма атестаційного іспиту з культури усного і писемного мовлення японською мовою
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Програма атестаційного іспиту з теорії і практики перекладу з японськоі мови
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Галузевий переклад: японська мова, англійська мова