Історія

Історія

Кафедра мов і цивілізацій Далекого Сходу заснована 1 жовтня 2005 р.

Кафедра є співорганізатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з різних галузей східної філології. За останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у більше ніж 70 наукових конференціях, з них більше 40 міжнародні, в тому числі більше 10 за кордоном.

Впродовж 2013 – 2018 років співробітниками кафедри надруковано більше 40 статей у фахових та міжнародних виданнях.

Завідувач

Пирогов Володимир Леонідович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Бондаренко Євгенія Олександрівна, викладач
 2. Городиська Ольга Аліківна, викладач
 3. Головач Ольга Владиславівна, викладач
 4. Клепак Анастасія Валеріївна, викладач
 5. Кравець Катерина Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук, викладач
 6. Кравець Олена Іванівна, викладач
 7. Мірошніченко Ксенія Сергіївна, викладач
 8. Наумова Юлія Станіславівна, викладач
 9. Петриченко Ірина Анатоліївна, старший викладач
 10. Родзінська Ольга Юріївна, викладач
 11. Свердлова Тетяна Геннадіївна, доцент, кандидат педагогічних наук, викладач
 12. Сінілкіна Олена Валеріївна, викладач
 13. Сидоркіна Ірина Олександрівна, викладач
 14. Стратілат Юлія Валентинівна, викладач
 15. Хоменко Наталія Василівна, викладач

Дисципліни:

Практичні дисципліни:

 • японська мова;
 • каліграфія;
 • практичний курс перекладу;
 • усний двосторонній переклад;
 • лінгвокраїнознавство Японії.
 • культура усного та писемного мовлення японської мови;

Теоретичні курси:

 • історія японської мови,
 • лексикологія японської мови,
 • стилістика японської мови,
 • теоретична граматика японської мови,
 • теоретична фонетика японської мови;
 • порівняльна типологія японської і української мов,
 • мистецтво перекладу та теорія інтерпретації,
 • проблеми міжкультурної комунікації і перекладу, вступ до японської філології;
 • історія японської літератури;
 • японська література.

Спецкурси та курси за вибором: “Категорія ввічливості в японській мові”, “Лексико-стилістичні особливості японської мови”, “Особливості перекладу фразеологізмів японської мови”, “Ділове листування японською мовою”, “Основи комунікативної лінгвістики” (на матеріалі японської мови), “Теоретичні аспекти лінгвістичної генології” (на матеріалі японської мови); “Особливості перекладу текстів публіцистичного та офіційно-ділового стилів” (на матеріалі японської мови)

Напишіть відгук