ПРО КАФЕДРУ

Кафедра корейської і японської філології створена 01 вересня 2022 р. рішенням вченої ради КНЛУ з метою оптимізації структури Університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу шляхом об’єднання кафедри корейської філології і кафедри японської філології.

Кафедра забезпечує підготовку

  • фахівців із перекладу з корейської мови за денною формою здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова, спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська.
  • фахівців із перекладу з корейської мови другого (магістерського) рівня вищої освіти; денна форма здобуття освіти за освітньою програмою Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська.
  • фахівців із перекладу з японської мови за денною формою здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова, спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська.
  • фахівців із перекладу з японської мови другого (магістерського) рівня вищої освіти; денна форма здобуття освіти за освітньою програмою Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська.