НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Пророченко Наталія Олександрівна

Завідувач кафедри, старший науковий співробітник, доцент, кандидат історичних наук

Електронна адреса: nataliia.prorochenko@knlu.edu.ua

СЕКЦІЯ ЯПОНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Наумова Юлія Станіславівна

доцент, кандидат психологічних наук

Вознюк Ганна Анатоліївна

доцент, кандидат філологічних наук

Грикун Юлія Олегівна

старший викладач

Дементьєва Тетяна Сергіївна

викладач

Клепак Анастасія Валеріївна

викладач

Кравець Олена Іванівна

викладач, доктор філософії

Родзінська Ольга Юріївна

старший викладач

Стратілат Юлія Валентинівна

викладач

Шепельська Ірина Юріївна

викладач

Щербань Наталія Ігорівна

викладач

Гавриленко Анастасія Володимирівна

викладач

Воробйов Олександр Сергійович

викладач

СЕКЦІЯ КОРЕЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Охріменко Віталій Олександрович.

Кандидат філологічних наук, доцент. Випускник Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «Переклад (корейська та англійська мови)». Закінчив аспірантуру КНЛУ та захистив у 2017 році кандидатську дисертацію. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років. Сфера наукових інтересів охоплює ономатопею, етнолінгвістику, звукосимволізм.

Основні навчальні дисципліни, які викладає (2022-2023 н.р.): другий (магістерський) рівень вищої освіти – «КЗВ «Зіставна лексикологія корейської і української мов»; КЗВ «Зіставна граматика корейської і української мов»; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: «» Укладено усі робочі програми за новими вимогами з усіх дисциплін кафедри, розроблено силабуси дисциплін за вибором для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними роботами магістрів та курсовими роботами студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Гарант освітньої програми: Галузь знань 03 Гуманітарні науки, Спеціальність 035 Філологія, Спеціалізація 035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська, освітня програма: Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова.

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації: ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічний працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”, 2022 р., навчання за програмою підвищення кваліфікації “Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти” від університету Кемьон, КНЛУ та Корейського освітнього центру в Україні, 2021 р., «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства” (КНЛУ), 2018 р. Має більше 20 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

Урядова Вікторія Денсіївна

Кандидат філологічних наук, доцент.Має більше 20 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.Викладає курси: Корейська мова, керує кваліфікаційними роботами магістрів. Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації: ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічний працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”, 2022 р., навчання за програмою підвищення кваліфікації “Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти” від університету Кемьон, КНЛУ та Корейського освітнього центру в Україні, 2021 р., «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства” (КНЛУ), 2018 р.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного кореєзнавства у контексті глобального світового розвитку», 2019 р., Міжнародна науково-практична конференція “Інженерія знань як фактор міжкультурної кооперації України з Японією, КНР і Республікою Корея”, Київ, 2020 р..

Тогобицька Анна Іванівна

У 2008 році закінчила КНЛУ за спеціальністю «Переклад» (корейська мова та друга інозмена)
У 2012-2013 роках навчалася в університеті Соганг м.Сеул
У 2016 році отримала стипендію Korea Foundation та навчалася в університеті Йонсе, м. Сеул
З 2013 року викладає в КНЛУ.
Має 4 публікації з корейської граматики та лексики.
Підвищення кваліфікації:

 1. Київський національний лінгвістичний університет, Університет Кемьон (Корея), «Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти», 30.06.2021, 8 кредитів (240 годин).
 2. ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів
  освіти і науки, а також педагогічних та науково- педагогічних працівників «Нобелівський курс: нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» 03.12.2021 -20.01.2022 6 кредитів (180 годин)
 3. Київський національний лінгвістичний університет: Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти, Східна філологія: сучасні тенденції та перспективи розвитку, , 90 годин/3 кредити.
  6 рівень TOPIK
  Практикуюча перекладачка: усний послідовний переклад для ОПУ, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств України, синхронний переклад під час першого в історії візиту президента Республіки Корея в Україну.
  З 2022 року фріланс-репортерка для корейського каналу KBS у висвітленні російсько-української війни; фіксерка для представників корейських ЗМІ в Україні (співпраця з YTN, Hankookilbo та іншими).
  Викладає дисципліни: корейська мова, практичний курс перекладу, теоретична граматика корейської мови.

Слудна Наталія Олександрівна

Викладачка корейської мови. Випускниця Київського національного лінгвістичного університету. Має 6 (найвищий) рівень володіння корейської мови згідно міжнародному іспиту TOPIK.

Викладає курси: Корейська мова (4 курс), Практичний курс перекладу (корейська і українська мови), -Лінгвокраїнознавство Кореї.
Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації:
ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічний працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”, 2022 р.
навчання за програмою підвищення кваліфікації “Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти” від університету Кемьон, КНЛУ та Корейського освітнього центру в Україні, 2021 р.
підвищення кваліфікації для викладачів корейської мови за підтримки Корейського освітнього центру в Україні, 2019 р.

Дем’янова Дар’я Ігорівна


Викладачка корейської мови. Випускниця Київського національного лінгвістичного університету .
Основні навчальні дисципліни: Корейська мова, Ієрогліфіка.

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації: ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”), 2022 р;
“Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти” від університету Кемьон, КНЛУ та Корейського освітнього центру в Україні, 2021 р. підвищення кваліфікації для викладачів корейської мови за підтримки Корейського освітнього центру в Україні, 2019 р.
мовне стажування у корейському університеті Hannam (місто Теджон), 2016 р.

Євенко Дар’я Сергіївна


Викладачка корейської мови. Викладає курс Корейська мова, Підвищення кваліфікації:
Корейський освітній центр в Україні (2017)
Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства (КНЛУ) (2018)
Корейський освітній центр в Україні (2019)
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного кореєзнавства у контексті глобального світового розвитку» (КНЛУ) (2019)
Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти (КНЛУ, KECUA, 계명대학교) (2021)
IIІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності (International Historical Biographical Institute) (2022)

Орос Руслана Олегівна

Викладачка корейської мови.
У 2018 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом магістра.
Викладає курси: Корейська мова, Практична фонетика корейської мови, Ієрогліфіка, Особливості перекладу розмовної корейської мови.
Проходила підвищення кваліфікації:
«Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти» ,
2021 р., КНЛУ, Університет Кємьон (Республіка Корея)

Мансурова Катерина Миколаївна


Викладачка корейської мови. У 2018 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом магістра. Викладає курси: Корейська мова, Культура мовлення корейською мовою, Основи теорії і практики художнього перекладу з корейської мови.

Корсун Марія Юріївна


Викладачка корейської мови.
У 2014 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом магістра. Викладає курси: Корейська мова ,Практична фонетика корейської мови, Лексикологія корейської мови, Практичний курс перекладу з корейської на українську мову.-З вересня 2010 по червень 2011 року проходила мовне стажування у Сеульському національному університеті 1 лютого – 31 червня 2021 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації “Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти” від університету Кемьон, КНЛУ та Корейського освітнього центру в Україні

.

Шевчук Ольга Валеріївна


Викладач корейської мови. Викладає курси: Корейська мова, Ієрогліфіка, Практична фонетика корейської мови.

Водяницька Тетяна Сергіївна

Викладачка секції корейської ффілології.
навчається в аспірантурі (тема дисертації: “Когнітивно-семантична матриця мови ворожнечі у засобах масової інформації Республіки Корея”)
Викладає курс: “Усний двосторонній переклад (корейська і українська мови)”,керує перекладацькою практикою (4 курс)
підвищення кваліфікації:

Програма Advanced Academic Korean, Міжуніверситетський центр з корейських мовних студій в університеті Сонггюнгван, м. Сеул, Республіка Корея, 03.07.2017-10.08.2017

Корейський освітній центр в Україні, “Особливості викладання корейської мови”, 09.12.2017 р.

Київський національний лінгвістичний університет, Університет Кємьон (Республіка Корея), «Актуальні питання сучасної корейської мови: мовний, перекладознавчий, методичний аспекти», 30.06.2021 р.