Кафедра забезпечує підготовку фахівців з японської мови за

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно)
освітньо-професійною програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

другим (магістерським) рівнем вищої освіти
спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська
освітньо-професійними програмами
Галузевий переклад: японська мова, англійська мова
~ Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]