Перший (бакалаврський) рівень

Програма атестаційного іспиту з японської мови
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]