Перший (бакалаврський) рівень

Програма атестаційного іспиту з японської мови
для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова