ІСТОРІЯ

Кафедра японської філології була створена у 2013 році в результаті реорганізації та перейменування кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту», заснованої 1 жовтня 2005 року Є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.
До травня 2020 року кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Пирогов Володимир Леонідович. З травня 2020 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Кравець Катерина Петрівна.

Кафедра є співорганізатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з різних галузей східної філології. За останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у більше ніж 70 наукових конференціях, з них більше 40 – міжнародні, в тому числі за кордоном.
Впродовж 2015 – 2020 рр співробітниками кафедри було надруковано більше 40 статей у фахових та міжнародних виданнях.


Завідувачка кафедри японської філології
— кандидат філологічних наук, доцент Кравець Катерина Петрівна.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з японської мови за

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно)
освітньо-професійною програмою Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

другим (магістерським) рівнем вищої освіти
спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська
освітньо-професійною програмою Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін циклів фундаментальної і професійної підготовки.

Навчальні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

1. Японська мова (I курс)
2. Практична фонетика японської мови (I курс)
3. Вступ до японської філології (I курс)
4. Ієрогліфіка (I курс)
5. Японська мова (II курс)
6. Історія японської літератури (II курс)
7. Японська мова (III курс)
8. Історія японської мови (III курс)
9. Історія японської літератури (III курс)
10. Практичний курс перекладу (японська і українська мови) (III курс)
11. Лексикологія японської мови (III курс)
12. Японська мова (IV курс)
13. Теоретична граматика японської мови (IV курс)
14. Практичний курс перекладу (японська і українська мови) (IV курс)
15. Усний двосторонній переклад (японська і українська мови) (IV курс)
16. Перекладацька практика з японської мови (IV курс)
17. Низка навчальних дисциплін за вільним вибором студента (II – IV курси)

Другий (магістерський) рівень

1. Теорія і практика перекладу з японської мови (V курс)
2. Навчальні дисципліни за вільним вибором студента (V курс)
3. Перекладацька практика з японської мови (VI курс)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі проводяться дослідження за темою: «Актуальні проблеми дослідження і викладання японської мови та літератури».

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЯПОНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ