КУРСОВІ РОБОТИ

У нижчеподаному файлі є вся необхідна інформація для успішного написання курсової роботи, а саме:

  • Вимоги до написання
  • Правила оформлення зі зразками
  • Критерії оцінювання

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ МАГІСРІВ

У додатку викладені вимоги для написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра:

  • Мета і завдання кваліфікаційної роботи магістра з філології
  • Загальна структура кваліфікаційної роботи магістра з філології
  • Зaxиcт кваліфікаційної роботи магістра з філології
  • Критерії оцінювання результатів виконання та захисту
  • Список рекомендованої літератури