Дисципліни за вибором з фаху для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

На цій сторінці ви можете ознайомитись з силабусами (короткими відомостями) про кожну дисципліну, перш ніж обрати її на наступний семестр.

2 КУРС

ІІІ СЕМЕСТР

ІV СЕМЕСТР

3 КУРС

VI СЕМЕСТР

4 КУРС

VII СЕМЕСТР

VIII СЕМЕСТР