Дисципліни за вибором з фаху для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

На цій сторінці ви можете ознайомитись з силабусами (короткими відомостями) про кожну дисципліну, перш ніж обрати її на наступний семестр.

1 КУРС

І СЕМЕСТР

ІІ СЕМЕСТР