НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Освітні програми

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська
Освітня програма Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання


Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі


Програма комплексного атестаційного іспиту з японської мови для стуедентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти